Tổ chức Hội thảo chuyền đề “Sản xuất sạch hơn và giới thiệu Quỹ Ủy thác Tín dụng xanh” tại Long An

Phối hợp với Sở Công thương tỉnh Long An, Trung tâm Sản xuất sạch Việt Nam đã tổ chức Hội thảo chuyền đề “Sản xuất sạch hơn và giới thiệu Quỹ Ủy thác Tín dụng xanh” tại Thị xã Long An. Hội thảo đã thu hút sự tham gia của 70 đại biểu từ các cơ quan chức năng và khoảng 40 doanh nghiệp của tỉnh tham dự.