Hội thảo “Giới thiệu Quỹ Ủy thác Tín dụng xanh và Sản xuất sạch hơn” tại thành phổ Hải Dương

Trung tâm Sản xuất sạch Việt Nam phối hợp với Sở Công thương tỉnh Hải Dương tổ chức Hội thảo “Giới thiệu Quỹ Ủy thác Tín dụng xanh và Sản xuất sạch hơn” tại thành phổ Hải Dương. Trên 70 đại biểu từ cơ quan chức năng địa phương và khoảng 40 công ty sản xuất công nghiệp trong địa bàn tỉnh Hải Dương đã tới tham dự hội thảo.