Hành động để sản xuất sạch hơn trong công nghiệp

Bình Dương là tỉnh có tốc độ phát triển công nghiệp khá cao với giá trị gia tăng bình quân 14/1%/năm. Thế nhưng, bên cạnh những mặt tích cực, Bình Dương nói riêng đang phải đối mặt với ô nhiễm môi trường. Trước thực trạng đó, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Kế hoạch hành động sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn…

 
 Một mô hình sản xuất sạch trong công nghiệ. Sản xuất nước giải khát tại Công ty TNHH nước giải khát Kirin Việt Nam (vốn 100% nước ngoài) tại Khu công nghiệp Mỹ Phước 2

Có áp dụng… nhưng vẫn còn hạn chế

Số liệu thống kê đến cuối năm 2011, Bình Dương có 13.162 doanh nghiệp trong nước đăng ký kinh doanh và 2.054 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Công nghiệp phát triển góp phần giải quyết việc làm, tăng trưởng khu vực công nghiệp – xây dựng và tăng trưởng kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Thời gian qua, Bình Dương cũng được đánh giá, việc áp dụng sản xuất sạch hơn trong các cơ sở sản xuất công nghiệp bắt đầu có sự chuyển biến tích cực. Một số doanh nghiệp đã nhận thức được lợi ích của việc áp dụng sản xuất sạch hơn và từng bước cải tiến quản lý, đầu tư đổi mới công nghệ, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, sử dụng nguyên liệu thay thế phát sinh ít chất thải…, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Kết quả ban đầu là thế nhưng việc áp dụng sản xuất sạch hơn vẫn còn hạn chế, một số cơ sở, doanh nghiệp tuy có triển khai nhưng chưa đồng bộ, hiệu quả mang lại chưa cao. Theo khảo sát ở một số doanh nghiệp trên địa bàn, được biết tiềm năng áp dụng sản xuất sạch hơn trong các doanh nghiệp còn rất lớn, có thể tiết kiệm được các nguyên liệu, nhiên liệu, nước, hóa chất… đến 25% năng lượng trong quá trình sản xuất. Tuy nhiên, hiện các doanh nghiệp chỉ mới chú trọng giải pháp xử lý môi trường của các chất thải cuối nguồn (xử lý cuối đường ống), chưa quan tâm sâu sắc tới việc phòng ngừa, ứng phó sự cố về môi trường vào các quá trình sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và giảm thiểu rủi ro cho con người và môi trường.

Sẽ có 50% cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng sản xuất sạch hơn.

Để từng bước đưa sản xuất công nghiệp của tỉnh tiếp cận mục tiêu của sản xuất sạch hơn, sản xuất tránh gây ô nhiễm môi trường bằng việc sử dụng tài nguyên, nguyên vật liệu và năng lượng hợp lý, hiệu quả nhất, các nhà chuyên môn cho biết mục tiêu quan trọng là trong sản xuất công nghiệp, các doanh nghiệp cần bảo đảm công tác bảo vệ môi trường sinh thái và sử dụng hiệu quả, hợp lý nguồn tài nguyên, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo hướng bền vững; đồng thời tăng cường cạnh tranh và sử dụng hiệu quả nguồn lực trong công nghiệp trên địa bàn và không ngừng giảm tác động tiêu cực đến môi trường; lồng ghép việc thực hiện áp dụng sản xuất sạch hơn vào hoạt động sản xuất của doanh nghiệp cùng với hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14.000 và các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến khác nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất của doanh nghiệp, góp phần tích cực vào việc bảo vệ môi trường.

Các nhà chuyên môn còn cho rằng, chú ý đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ tư vấn, cán bộ quản lý Nhà nước những kiến thức chuyên sâu về sản xuất sạch hơn, đi đôi với tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức và năng lực cho cán bộ, công nhân tại doanh nghiệp về vấn đề này, từng bước áp dụng nó vào hoạt động sản xuất và cải tiến công nghệ thiết bị của đơn vị, phấn đấu đến năm 2015 có 50% cơ sở sản xuất công nghiệp nhận thức được lợi ích của việc áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp; 25% cơ sở sản xuất công nghiệp có tiềm năng áp dụng vấn đề này sẽ tiết kiệm được từ 5 – 8% mục tiêu năng lượng, nguyên vật liệu trên đơn vị sản phầm; 25% cơ sở sản xuất công nghiệp có nhân viên kỹ thuật kiêm nhiệm về sản xuất sạch hơn.

Muốn đạt được các mục tiêu này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Liêm yêu cầu các cấp, các ngành và doanh nghiệp tùy theo chức năng, nhiệm vụ của mình triển khai và thực hiện sao cho có hiệu quả, đó là tăng cường tuyên truyền sâu rộng trên địa bàn, đồng thời xây dựng các đề tài, dự án về quản lý, hướng dẫn, hỗ trợ thúc đẩy ứng dụng và cải tiến công nghệ, xây dựng, phổ biến các cơ sở dữ liệu theo ngành về suất tiêu hao nguyên, nhiên vật liệu và năng lượng trên đơn vị sản phẩm, hỗ trợ xây dựng mô hình thí điểm, nhân rộng các mô hình áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp và chú trọng phát triển đội ngũ chuyên gia để phục vụ cho công tác này.

MAI HUY

(vncpc)

tag: Quy Dau Tu – San Xuat Sach – Moi Truong Xanh – Vay Tien