Giới thiệu Quỹ tại TP Hồ Chí Minh

Do nhu cầu mong muốn được tham dự của các doanh nghiệp đóng trên địa bàn các tỉnh phía Nam là rất lớn nên Trung tâm Sản xuất Sạch Việt Nam cũng đã tổ chức một buổi giới thiệu với sự tham dự của hơn 100 doanh nghiệp. Tại đây các doanh nghiệp cũng rất mong muốn được tham gia chứng tỏ Quỹ đã rất hấp dẫn với bên có nhu cầu vì thủ tục đơn giản và quan trọng là góp phần giải quyết vấn đề thiếu vốn để thay đổi công nghệ nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và bảo vệ môi trường.