Tài trợ cho các dự án đầu tư công nghệ sạch qua Quỹ tín dụng xanh

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2007 – Techcombank đã được Quỹ tín dụng xanh (GCTF) của Ban thư ký về các vấn đề Kinh tế của chính phủ Thụy Sỹ (SECO) chọn là một trong ba ngân hàng tài trợ cho các dự án đầu tư công nghệ sạch qua Quỹ này.

Thông qua Quỹ Tín dụng xanh, Techcombank sẽ dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (vốn dưới 5 triệu USD và dưới 500 nhân công) trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp khoản vay ưu đãi trong thời hạn từ 2 đến 5 năm với hạn mức tối đa là 1 triệu USD. Các dự án đầu tư của các doanh nghiệp cần phải đạt được tiêu chuẩn về sự ảnh hưởng tới môi trường, cụ thể là phải cải thiện được các chỉ tiêu về môi trường tối thiểu là 30% theo đánh giá của Trung tâm sản xuất sạch Việt Nam – VNCPC. Nếu mức độ cải thiện môi trường lớn hơn 30% và nhỏ hơn 50% thì mức hỗ trợ không hoàn lại là 15% giá trị khoản tín dụng đầu tư vào thiết bị cải thiện môi trường. Nếu mức độ cải thiện môi trường lớn hơn 50% thì mức hỗ trợ không hoàn lại là 25% giá trị khoản tín dụng đầu tư.

Dự án Quĩ tín dụng xanh (GCTF) được Ban thư ký về các vấn đề Kinh tế của chính phủ Thụy Sỹ (SECO) lập để khuyến khích các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) đầu tư dài hạn vào công nghệ sản xuất sạch, đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp. Quỹ có tổng mức tài trợ và bảo lãnh là 5 triệu USD, trong đó 3 triệu USD được dùng để hỗ trợ không hoàn lại cho các dự án có mức độ cải thiện môi trường đạt tiêu chuẩn và 2 triệu USD được dùng để đảm bảo 50% giá trị các khoản vay cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia dự án thiếu tài sản đảm bảo.