Tiếp tục hành trình 1 triệu cây xanh tại trường học

Khoảng 150 cây xanh được các đại biểu, thầy cô và học sinh trường trung học phổ thông Chuyên Hà Nội Amsterdam, thành phố Hà Nội, trồng tại khuôn viên của trường vào ngày 22/10.

​Phát biểu tại buổi lế phát động trồng cây tại trường trung học phổ thông Chuyên Amstesdam, bà Lê Thị Oanh, phó hiệu trưởng cho biết, Chương trình trồng cây xanh tại trường nhằm mục đích gia tăng số lượng cây xanh, tạo không gian xanh xung quanh sân trường, đồng thời tạo cơ hội thiết thực cho các em học sinh đóng góp sức mình trong việc trồng và bảo vệ cây xanh, từ đó nâng cao ý thức về môi trường, bảo vệ môi trường cho các em học sinh.

Ngay sau khi trồng tại trường trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amstesdam, Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam sẽ tiếp tục trồng thêm 110 cây tại trường Phổ thông trung học Lương Thế Vinh, Hà Nội. Sau đó chương trình tiếp tục hành trình trồng cây tại thành phố Hải Phòng, Đà Nẵng và nhiều thành phố khác trên toàn quốc.

Chương trình Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam do Tổng cục Môi trường (VEA) thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường và nhãn hàng nước giải khát Vfresh thuộc Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk phát động.

Trước đó, chương trình cũng đã triển khai trồng cây tại xa lộ Hà Nội ở Thành phố Hồ Chí Minh trồng rừng ngập mặn ở thành phố Hạ Long; trồng cây ở trường học Lương Thế Vinh, thành phố Hà Nội; trồng cây tại khu vực Âu Thuyền và cảng cá Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng; trồng tại huyện Tân Phước và khôn viên Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác của tỉnh Tiền Giang.

Theo ông Trần Phong, Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Truyền thông môi trường, Tổng cục Môi trường, Chương trình Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam là hoạt động nhằm hiện thực hóa chủ trương xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt là việc đẩy mạnh trồng, quản lý và bảo vệ cây xanh để cải thiện chất lượng môi trường không khí tại các đô thị, vừa thực hiện chủ trương lớn của Đảng và nhà nước, vừa hỗ trợ các địa phương đẩy mạnh công tác trồng cây xanh.

Trong năm 2012, công ty Vinamilk đóng góp cho Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam bằng việc trích 50 đồng trên mỗi sản phẩm Nước giải khát Vfresh của Vinamilk bán ra với tổng số tiền cam kết tối thiểu trích là 3 tỷ đồng./

 Theo vea.gov.vn