Tập huấn “Kỹ thuật tư vấn và giảng viên sản xuất sạch hơn trong công nghiệp” tại Bến Tre

Nhằm từng bước thực hiện mục tiêu của Quyết định số 1419/QĐ-TTg về phê duyệt “Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020”: 90% các Sở Công Thương có cán bộ chuyên trách đủ năng lực hướng dẫn áp dụng sản xuất sạch hơn cho các cơ sở sản xuất công nghiệp và nâng cao năng lực cho các cơ quan quản lý nhà nước về sản xuất sạch hơn trong công nghiệp, Bộ Công thương đã tổ chức 03 khóa tập huấn “kỹ năng tư vấn và giảng viên sản xuất sạch hơn trong công nghiệp” cho đối tượng là cán bộ chuyên trách về sản xuất sạch hơn (SXSH) các tỉnh trên quy mô cả 3 miền:khu vực miền Bắc (4 – 7/9/2012), khu vực miền Trung (20 – 23/8/2012) và khu vực miền Nam (17 – 20/9/2012).

Tại khu vực miền Nam, lớp tập huấn được tổ chức tại thành phố Bến Tre (từ ngày 17 – 20/9/2012) gồm 25 học viên. Về nội dung khóa học gồm có 6 phần: Giới thiệu về SXSH; các điển hình áp dụng SXSH tại Việt Nam; các bước thực hiện đánh giá SXSH; kinh nghiệm tư vấn SXSH; khởi động SXSH với công cụ quản lý nội vi 5S và kỹ năng trình bày bài giảng.

Lớp tập huấn đã giúp các học viên nắm được những kiến thức cần thiết về các phương pháp thực hiện SXSH và có khả năng hướng dẫn cũng như phổ biến thực hiện SXSH tại các doanh nghiệp. Chương trình còn lồng ghép các bài thực hành, thảo luận theo nhóm về các biện pháp xây dựng mô hình sản xuất sạch hơn tại một số ngành nghề và tham quan mô hình áp dụng sản xuất sạch hơn tại Công ty TNHH Thanh Bình.

Ảnh: Các học viên tham gia lớp tập huấn

Sau khi lớp tập huấn kết thúc, các học viên đã được trao Chứng nhận đã hoàn thành khóa tập huấn. Thông qua khóa học, học viên đã được trang bị những kiến thức để có thể tiếp cận hướng dẫn áp dụng các kỹ thuật SXSH vào thực tế sản xuất; đồng thời, có kỹ năng giảng bài và tư vấn hướng dẫn thực hiện SXSH cho các cơ sở sản xuất tại địa phương.

(Nguồn: Trung tâm KC & TVPTCN)

tag:  Quy Dau Tu – San Xuat Sach – Moi Truong Xanh – Vay Tien