Quỹ Uỷ thác Tín dụng xanh tham gia Hội thảo giới thiệu Dự án “Triển khai sáng kiến khu công nghiệp (KCN) sinh thái hướng tới mô hình khu công nghiệp bền vững tại Việt Nam”

Hội thảo giới thiệu Dự án “Triển khai sáng kiến khu công nghiệp (KCN) sinh thái hướng tới mô hình KCN bền vững tại Việt Nam” đã được tổ chức thành công tại 3 KCN trọng tâm thuộc tỉnh Ninh Bình, thành phố Cần Thơ và thành phố Đà Nẵng.

Là một trong những cơ chế tài chính cam kết tham gia Dự án, đại diện của GCTF đã tham dự Hội thảo nhằm giới thiệu cơ chế hỗ trợ tài chính của Quỹ trực tiếp tới các doanh nghiệp trong việc xúc tiến đầu tư đổi mới thiết bị/công nghệ theo hướng nâng cao hiệu quả sản xuất và đồng thời thân thiện với môi trường.

Trong khuôn khổ Dự án, các doanh nghiệp tại các KCN Khánh Phú – Ninh Bình, KCN Trà Nóc 1&2 – Cần Thơ và KCN Hoà Khánh – Đà Nẵng sẽ được đào tạo về nâng cao hiệu quả tài nguyên và sản xuất sạch hơn (RECP), được hỗ trợ tư vấn và ưu đãi tài chính để đổi mới công nghệ nhằm tiết kiệm tài nguyên và giảm chất thải ra môi trường. Hỗ trợ của Dự án được thực hiện theo quy trình toàn diện gồm: đánh giá hiện trạng, xác định tiềm năng và phương án chuyển đổi, lập hồ sơ vay vốn để tiếp cận các nguồn hỗ trợ tài chính như Quỹ Ủy thác tín dụng xanh (bảo lãnh 50% và trả thưởng tới 25% vốn vay ) hoặc hỗ trợ vay với lãi suất ưu đãi từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Quỹ Bảo vệ Môi trường, Quỹ Đổi mới Công nghệ Quốc gia với các dự án thay đổi công nghệ khả thi.

Sau các phần tham luận giới thiệu các hoạt động và lợi ích đem lại từ Dự án, các cơ chế tài chính tham gia Dự án cũng như Đánh giá tiềm năng nâng cao hiệu quả tài nguyên và sản xuất sạch hơn (RECP) tại các doanh nghiệp thuộc 3 KCN thí điểm của Dự án, phiên thảo luận đã nhận được nhiều câu hỏi từ phía doanh nghiệp liên quan tới các lợi ích cụ thể mà doanh nghiệp có thể nhận được khi tham gia dự án. Đại diện Quỹ Uỷ thác Tín dụng xanh – Bà Nguyễn Lê Hằng – đã giải đáp chi tiết các câu hỏi liên quan đến cơ hội nhận được hỗ trợ tài chính từ Quỹ cũng như cách thức tiếp cận với Quỹ.

IMG_2797

Bà Nguyễn Lê Hằng – đại diện cho Quỹ Uỷ thác Tín dụng xanh giải đáp câu hỏi liên quan đến Quỹ

Nhìn chung, các doanh nghiệp đều bày tỏ sự quan tâm đến Dự án và cam kết sẽ tham gia tích cực với mong muốn được tiếp cận và hỗ trợ về kỹ thuật cũng như tài chính ưu đãi để đầu tư ứng dụng công nghệ sạch và sử dụng tài nguyên hiệu quả, góp phần xây dựng mô hình KCN sinh thái bền vững.

Theo Admin GCTF