Hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất sạch và xử lý chất thải

hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất và xử lý chất thải

Toàn cảnh hội thảo (ảnh: st)

Ngày 9/11, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức hội thảo giới thiệu Dự án “Đào tạo sản xuất sạch hơn và quản lý chất thải cho các doanh nghiệp tại Viêt Nam”.

Theo ông Đoàn Duy Khương, Phó Chủ tịch VCCI, ngày càng nhiều doanh nghiệp Việt Nam nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của sản xuất sạch hơn và quản lý chất thải trong quá trình xây dựng, củng cố uy tín và danh tiếng của doanh nghiệp trong bối cảnh người tiêu dùng luôn coi trọng vấn đề bảo vệ sức khỏe con người, môi trường sống xung quanh. “Kinh nghiệm cho thấy, về trung hạn và dài hạn, nếu các doanh nghiệp tích hợp xử lý môi trường trong chiến lược kinh doanh sẽ nâng cao hiệu quả sản xuất. Tuy nhiên, kiến thức và hành động cụ thể về sản xuất sạch hơn và quản lý chất thải vẫn còn rất hạn chế, đặc biệt là tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ”, ông Đoàn Duy Khương cho biết.

Dự án “Đào tạo sản xuất sạch hơn và quản lý chất thải cho các doanh nghiệp tại Việt Nam” do Văn phòng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững (thuộc VCCI) triển khai thực hiện, dưới sự tài trợ của Công ty TNHH Dow Chemical International và hỗ trợ kỹ thuật của Trung tâm Môi trường và Sản xuất sạch (Bộ Công thương).

Dự án được đề xuất trong bối cảnh Việt Nam trong hơn 15 năm qua đã và đang nỗ lực thực hiện các chương trình, dự án liên quan đến sản xuất sạch hơn và quản lý chất thải, góp phần nâng cao năng lực của cộng đồng doanh nghiệp trên cả 2 phương diện phát triển: Tăng trưởng và giữ gìn môi trường sinh thái.

Chương trình đào tạo về sản xuất sạch hơn và quản lý chất thải sẽ cung cấp cho doanh nghiệp công cụ chính để nâng cao năng lực về ứng phó với vấn đề quản lý chất thải, cải thiện hiệu suất sản xuất thông qua ứng dụng chu trình sản xuất sạch hơn trong quá trình tạo ra sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp trong các ngành nghề công nghiệp và kinh doanh khác nhau.

Hoạt động chính của dự án là tổ chức 28 khóa học ở 25 tỉnh, thành phố trên cả nước trong vòng 2 năm (2012 – 2014). Thông qua sự hỗ trợ của dự án sẽ giúp doanh nghiệp Viêt Nam thay đổi cách nhìn nhận và lập chiến lược kinh doanh về môi trường bền vững, bao gồm cách tiếp cận chủ động tới sản xuất sạch hơn và quản lý chất thải ngay từ đầu nguồn.