Các loại xe xanh

Trên thế giới có bốn loại xe xanh gồm xe điện, xe lai, xe lai có thể cắm sạc (plug-in) và xe dùng pin nhiên liệu. Chi tiết về chúng như cách hoạt động, mức tiêu hao nhiên liệu hay cấu tạo… sẽ có trong bài Infographic này. Bên cạnh đó, còn rất nhiều những thông tin liên quan khác về xe xanh, xe điện mà có thể bạn chưa biết hoặc hiểu sai.

Songxanh