Tăng cường hoạt động tuyên truyền áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp

Ảnh minh họa (Nguồn: sct.lamdong.gov.vn)
Nhằm góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cũng như nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên nhiên, vật liệu trong quá trình sản xuất của các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn Tỉnh, Sở Công Thương Lâm Đồng đã tiến hành tổ chức các hoạt động nhằm tuyên truyền, phổ biến áp dụng sản xuất sạch hơn vào quá trình sản xuất.
Để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, Sở Công Thương đã phối hợp với chuyên gia về sản xuất sạch hơn thuộc Viện Kỹ thuật Nhiệt đới và bảo vệ môi trường tại TP.Hồ Chí Minh tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực bảo vệ môi trường thông qua áp dụng sản xuất sạch hơn cho các doanh nghiệp thuộc lưu vực Sông Đồng Nai và khóa tập huấn nâng cao năng lực áp dụng sản xuất sạch hơn cho các doanh nghiệp chế biến chè trên địa bàn Tỉnh Lâm Đồng. Bên cạnh đó, để đa dạng hình thực hiện cũng như mở rộng đối tượng tuyên truyền, Sở Công Thương Lâm Đồng đã phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng xây dựng phóng sự về tiềm năng áp dụng sản xuất sạch hơn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và phóng sự áp dụng sản xuất sạch hơn – Sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.Với hai hình thức tuyên truyền như trên, các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp đã có cơ hội tìm hiểu về vai trò và lợi ích của việc áp dụng sản xuất sạch hơn. Thông qua đó, các doanh nghiệp cũng xác định được tiềm năng tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu tại doanh nghiệp mình. Hơn nữa, khi tham gia các lớp tập huấn, các doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận với các phương thức, trình tự áp dụng sản xuất sạch hơn. Đặc biệt là quá trình xây dựng và duy trì việc áp dụng sản xuất sạch hơn để mang lại hiệu quả cao về kinh tế lẫn môi trường.

Qua các hoạt động kể trên, hy vọng các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp sẽ có những lựa chọn phù hợp để thay đổi phương thức quản lý, công nghệ sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế cũng như đáp ứng các quy định về bảo vệ môi trường.

Sxsh.vn