Tăng cường chính sách, pháp luật phát triển dịch vụ môi trường ở Việt Nam

Tăng cường chính sách, pháp luật phát triển dịch vụ môi trường ở Việt Nam
Tại Hội thảo góp ý Dự thảo Khung chính sách, pháp luật về phát triển dịch vụ môi trường (DVMT) ở Việt Nam, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Nguyễn Thế Đồng cho biết Đảng và nhà nước đã có nhiều nỗ lực trong việc xây dựng khuôn khổ pháp lý phù hợp cho các hoạt động bảo vệ môi trường nói chung và DVMT nói riêng.
​Hệ thống văn bản pháp luật hiện hành tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho thị trường DVMT phát triển như các quy định về đánh giá tác động môi trường, kiểm soát ô nhiễm, xử lý nước thải, quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại, kế hoạch xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng,… Tuy nhiên, các chính sách hiện nay chưa có tính hệ thống; các chính sách cụ thể chưa đầy đủ, chưa tận dụng hết các công cụ quản lý, hỗ trợ của nhà nước;… nhằm đạt được mục tiêu phát triển dịch vụ môi trường.
Phó Tổng cục trưởng cho rằng xây dựng Khung chính sách, pháp luật về phát triển DVMT ở Việt Nam là hết sức cần thiết nhằm phát triển DVMT để cung ứng dịch vụ bảo vệ môi trường cho các ngành, lĩnh vực, địa phương; tăng tỷ trọng đóng góp của khu vực dịch vụ trong nền kinh tế, tạo thêm việc làm và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững đất nước.
Theo ThS. Vũ Đình Nam – Phó trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng Tổng cục Môi trường, hiện có 3.769 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ môi trường do địa phương cấp phép, hoạt động tại 46 tỉnh, thành phố và 96 doanh nghiệp do Bộ TN&MT cấp phép (là các doanh nghiệp hoạt động liên vùng, liên tỉnh, hoạt động, chủ yếu trong lĩnh vực thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại).
Tại hội thảo, các chuyên gia, các nhà khoa học đã tập trung thảo luận về nội dung dự thảo Khung. Các đại biểu đều thống nhất cần phân loại các DVMT với các tiêu chí rõ ràng, nên phân nhóm DVMT thành các nhóm lớn, không nên phân nhóm quá chi tiết.
Phát biểu tại Hội thảo, Chánh Văn phòng Tổng cục Hoàng Văn Thức thay mặt tổ soạn thảo tiếp thu các ý kiến góp ý của các đại biểu. Theo đó, tổ soạn thảo sẽ tiếp tục hoàn thiện Dự thảo Khung chính sách, pháp luật về phát triển DVMT ở Việt Nam sớm trình Thủ tướng ban hành.
Một số hình ảnh tại Hội thảo:
Tăng cường chính sách, pháp luật phát triển dịch vụ môi trường ở Việt Nam
Tăng cường chính sách, pháp luật phát triển dịch vụ môi trường ở Việt Nam
Tăng cường chính sách, pháp luật phát triển dịch vụ môi trường ở Việt Nam
Tăng cường chính sách, pháp luật phát triển dịch vụ môi trường ở Việt Nam
Linh Hương (VEA)