Công ty Ắc quy Tia sáng – một điển hình của áp dụng Sản xuất sạch hơn

Sản xuất ắc quy chì-axit cũng như hóa chất tiêu tốn rất nhiều nguyên nhiên vật liệu, thải ra các chất độc hại ảnh hưởng đến sức khoẻ người lao động và gây ô nhiễm môi trường. Mười năm trước, do thiết bị và công nghệ lạc hậu, Công ty ắc quy Tia sáng đã bị xếp vào điểm đen về ô nhiễm môi trường. Từ một doanh nghiệp nhận được quyết định buộc phải di dời, đến nay công ty đã đổi khác, trở thành một điển hình áp dụng công nghệ sản xuất hiện đại và phương thức quản lý thân thiện môi trường.

Để đáp ứng được sự phát triển bền vững, Công ty nhận thấy cần phải đầu tư, nghiên cứu, cải tiến công nghệ, đổi mới phương thức quản lý nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm giá thành sản phẩm và làm tốt công tác bảo vệ môi trường.

1. Nội dung nghiên cứu và các giải pháp

Công ty đã rà soát lại toàn bộ quá trình công nghệ, thiết bị sản xuất và các dòng phát thải, căn cứ số liệu thu thập được đưa ra các giải pháp cụ thể như: tiến công nghệ giảm tiêu tốn nguyên vật liệu, năng lượng, xử lý các công đoạn gây ô nhiễm, thay thế thiết bị cũ bẳng thiết bị tiên tiến và áp dụng các công cụ quản lý tiên tiến…

2- Các kết quả đã đạt được

2.1.  Thực hiện

–   Nghiên cứu, thiết kế, lắp đặt, hoàn thiện hệ thống thiết bị xử lý mù axit ở công đoạn điện phân “hoá thành tấm cực”.


Hình 1: Hệ thống xử lý mù axit 

Hình 2: Hệ thống hóa thành tấm cực

Hình 3: Máy cắt cực, chống bụi

–       Cải tiến hoàn thiện thiết bị cắt, mài tấm cực ắc quy và hệ thống xử lý bụi chì – khí thải của  “Xưởng gia công tấm cực”.

–       Nghiên cứu, chế tạo và lắp đặt hệ thống xử lý khí, bụi ở khâu “ đúc sườn cực”,  “nấu chì hợp kim và đúc phụ tùng ắc quy” .

–       Nghiên cứu, chế tạo và lắp đặt hệ thống xử lý khí, bụi ở công đoạn “xếp-gấp lá cách-lá cực” ắc quy tích điện khô và ắc quy kín khí .

–       Nhập khẩu, tự lắp đặt, vận hành các thiết bị mới tiên tiến từ Mỹ và Châu Âu, nghiên cứu cải tiến các thiết bị hiện có, giúp dây chuyền sản xuất hiện tại của Công ty là đồng bộ và tiên tiến.

2.2.  Kết quả đạt được

Góp phần giảm lượng chì và hợp kim chì phải nhập khẩu 10¸15%, giảm tiêu hao điện năng 40,19% , nước 78,36% , than 94,7% trong quá trình sản xuất. Tăng năng lực sản xuất của Công ty mà không phải đầu tư mở rộng nhà xưởng và nhập thêm thiết bị. Giảm thiểu ô nhiễm môi trường, góp phần bảo vệ sức khoẻ người lao động, giảm ăn mòn thiết bị, nhà xưởng. Chất lượng sản phẩm ắc quy được nâng lên, ổn định, đạt và vượt các chỉ tiêu chất lượng theo tiêu chuẩn quy định. Góp phần tăng uy tín thương hiệu của Công ty trên thị trường trong nước và quốc tế.

Tổng hợp các giải pháp về công nghệ và thiết bị đã thực hiện, không những công ty  tạo được môi trường làm việc tốt hơn mà còn giảm khối lượng lớn nguyên vật liệu, năng lượng cho quá trình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao. Sau 10 năm đổi mới cho thấy tổng doanh thu của năm 2010 là 269 tỷ đồng, tăng hơn 4,7 lần so với năm 2000. Có được kết quả đó là do công ty đã mạnh dạn đầu tư đổi mới thiết bị và nghiên cứu phát triển về công nghệ một cách đúng hướng, tiết kiệm khoảng 6 tỷ đồng mỗi năm. Nâng cao được nhận thức phát triển bền vững của toàn thể CBCNV, phát huy khả năng sáng tạo của người lao động. Chất lượng lao động được ổn định, sức khoẻ CBCNV được cải thiện, tỷ lệ nghỉ ốm, chi phí y tế giảm rõ rệt. Đồng thời, thu nhập bình quân hàng tháng của người lao động được nâng lên bình quân là 4.700.000đ/người/ tháng.

 Với các kết quả đạt được Công ty Ắc quy Tia sáng đã được Bộ Công thương, Bộ Tài nguyên Môi trường, Tổng Công ty Hoá chất Việt nam và các Cơ quan quản lý thành phố Hải phòng tặng bằng khen về việc hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất, và thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường. Xứng đáng là một điển hình để các doanh nghiệp khác học tập.