Việt Nam & Đan Mạch hợp tác vì môi trường, tăng trưởng xanh…

Thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Đan Mạch trong lĩnh vực biến đổi khí hậu, môi trường, năng lượng và tăng trưởng xanh

Ngày 29 tháng 10 năm 2012 tại Quyết định số 1792/QĐ-BTNMT, Bộ tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định thành lập Ban điều phối thực hiện Đề án “Thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Đan Mạch trong lĩnh vực biến đổi khí hậu, môi trường, năng lượng và tăng trưởng xanh”.

Quyết định thành lập Ban điều phối bao gồm Ông Nguyễn Minh Quang – Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường làm Trưởng ban; Ông Trần Hồng Hà – Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường làm Phó Trưởng ban thường trực; Phó trưởng ban là một thứ trưởng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, một thứ trưởng của Bộ Công Thương; Ủy viên là lãnh đạo cấp Vụ trực thuộc các Bộ như Ngoại giao, Khoa học và Công nghệ…

Ban điều phối có chức năng giúp Thủ tường Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo, điều phối các Bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện Đề án. Về quyền hạn và nhiệm vụ giúp điều phối, giám sát việc thực hiện Tuyên bố chung giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Đan Mạch về thiết lập quan hệ đối tác chiến lược trong lĩnh vực biến đổi khí hậu, môi trường, năng lượng và tăng trưởng xanh, giám sát các hoạt động đào tạo cán bộ, học sinh, sinh viên Việt Nam tại Đan Mạch. Chỉ đạo theo dõi, đôn đốc thực hiện chương trình, đề án, dự án trong khuôn khổ của Đề án. Tổ chức đàm phán, thảo luận với các tổ chức quốc tế và các tổ chức khác về viecj triển khai thực hiện các chương trình, đề án, dự án trong khuôn khổ Đề án “hợp tác chiến lược Việt Nam – Đan Mạch trong lĩnh vực biến đổi khí hậu, năng lượng và tăng trưởng xanh”.

Ban điều phối làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, chịu trách nhiêm cá nhân đối với lĩnh vực được giao. Được phép sử dụng con dấu của Bộ Tài nguyên và Môi trường để thực hiện nhiệm vụ của Đề án.

 sotainguyenmt.angiang