Sử dụng công nghệ sạch trong sản xuất và đời sống

alt

Ngày 14.11.2012, tại Hà Nội, Vụ KH&CN (Bộ Công thương) đã tổ chức Hội thảo nhằm lấy ý kiến đóng góp của các nhà quản lý, nhà khoa học và các đơn vị trực thuộc Bộ cho dự thảo Chiến lược sử dụng công nghệ sạch. Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Cẩm Tú chủ trì Hội thảo.

Tại Hội thảo, đại diện Vụ KH&CN đã trình bày dự thảo Chiến lược sử dụng công nghệ sạch. Mục tiêu của Chiến lược là đẩy mạnh việc sử dụng công nghệ sạch một cách có chọn lọc trong các cơ sở sản xuất công nghiệp và trong đời sống xã hội sao cho công nghệ sạch vừa phát huy được những ưu điểm vốn có về hiệu quả kinh tế và giảm tác động xấu tới môi trường, vừa mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp và cộng đồng. Dự thảo đề ra mục tiêu cụ thể là từ nay đến năm 2020, sử dụng rộng rãi công nghệ sạch tại các cơ sở sản xuất với 50% số cơ sở sử dụng công nghệ sạch khi có hoạt động cải tạo, 100% cơ sở sản xuất sử dụng cộng nghệ sạch khi đầu tư mới, 50% sản phẩm sản xuất công nghiệp là sản phẩm sạch… Các đại biểu tham dự Hội thảo cơ bản đều nhất trí với những nội dung được đề cập đến trong dự thảo Chiến lược. Tuy nhiên, các đại biểu kiến nghị cần làm rõ khái niệm “công nghệ sạch”, cũng như làm rõ  hơn nữa phần mục tiêu và giải pháp để tránh chồng chéo.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Cẩm Tú đánh giá cao những cố gắng của Vụ KH&CN trong viện soạn thảo Chiến lược, song cũng lưu ý tổ soạn thảo cần chú ý đến việc xác định rõ khái niệm công nghệ sạch, đưa ra danh mục các công nghệ sạch và lộ trình thực hiện. Đồng thời, cần xác định lại phạm vi và chia nhóm giải pháp theo ba vấn đề: khuyến khích, kiểm soát và cấm. Điều này sẽ tạo điều kiện để các doanh nghiệp sản xuất theo công nghệ sạch, ngăn chặn các hành vi sản xuất gây ô nhiễm môi trường… Thứ trưởng giao Vụ KH&CN tổng hợp và tiếp thu các ý kiến đóng góp tại Hội thảo, chỉnh sửa dự thảo Chiến lược để Bộ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Theo www.tchdkh.org.vn