Nam Định: Hỗ trợ xóa bỏ hoàn toàn lò gạch thủ công

lò gạch cũ2014

Nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường, cải thiện sức khỏe cho nhân dân và bảo vệ sản xuất nông nghiệp, UBND tỉnh Nam Định quyết định dành khoản hỗ trợ hơn 5 tỷ đồng để thực hiện lộ trình xóa bỏ hoàn toàn lò gạch thủ công trên địa bàn tỉnh vào cuối năm 2015.

Nam Định hiện có 501 lò gạch thủ công, lò đứng liên tục, lò vòng đang sản xuất gạch đất sét nung với phương thức thủ công. Hoạt động của các này lò này (chủ yếu nằm ven các con sông như sông Hồng, Đáy, Ninh Cơ, Đào…. ) đã và đang gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người dân và sản xuất nông nghiệp.Để khắc phục tình trạng trên, UBND tỉnh Nam Định đã ban hành quyết định về việc thực hiện lộ trình và mức hỗ trợ xóa bỏ hoàn toàn lò gạch thủ công vào cuối năm 2015. Theo đó, mỗi lò thủ công có công suất 1 vạn viên/năm được hỗ trợ 1,2 triệu đồng; lò đứng liên tục công suất 1 triệu viên/năm được hỗ trợ 2 triệu đồng; lò lòng công suất 1 triệu viên/năm được hỗ trợ 8 triệu đồng.

Theo lộ trình, Nam Định sẽ tiến hành xóa bỏ 347 lò trong năm 2014 với tổng kinh phí hỗ trợ gần 3,2 tỷ đồng; năm 2015 xóa bỏ 154 lò với kinh phí hơn 2,1 tỷ đồng. Ngoài ra, người lao động làm việc tại các lò gạch thủ công có nhu cầu chuyển đổi nghề được hỗ trợ học nghề theo Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn. UBND tỉnh cũng giao ngành chức năng và chính quyền các huyện, thành phố tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động khai thác, mua bán đất sét làm nguyên liệu sản xuất gạch bằng lò thủ công; nghiêm cấm phát sinh thêm các lò thủ công mới hoặc lò dã chiến./.

Theo TTXVN