Kiểm kê phát thải khí nhà kính lĩnh vực năng lượng

 

Ngày 18/6, tại Hà Nội, Bộ Công Thương phối hợp với Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) tổ chức hội thảo về đường phát thải cơ sở và đào tạo chuyển giao kiểm kê khí nhà kính lĩnh vực năng lượng.

Hội thảo nằm trong khuôn khổ dự án Hỗ trợ Kỹ thuật thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Ứng phó biến đổi khí hậu – Lĩnh vực năng lượng và Giao thông do Quỹ Phát triển Bắc Âu tài trợ thông qua Ngân hàng ADB.

Tại hội thảo, ông Shahab Qureshi, chuyên gia Dự án đã trình bày phương pháp luận tính toán, cấu trúc, thiết kế và số liệu để phát triển phương pháp và công cụ kiểm kê phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực năng lượng ở phạm vi quốc gia và địa phương, đồng thời phát triển các phương pháp luận đánh giá và ước tính phát thải khí nhà kính theo các kịch bản phát triển bình thường và tăng trưởng xanh. Các ước tính được thực hiện cho các khối dân dụng, công nghiệp, thương mại và giao thông…

Dự án sẽ phát triển các phương pháp luận và công cụ đánh giá mức độ hứng chịu và khả năng dễ bị tổn thương của hạ tầng năng lượng và giao thông Việt Nam trước tác động của biến đổi khí hậu. Mức độ hứng chịu và khả năng dễ bị tổn thương sẽ được bản đồ hóa và thể hiện dưới dạng bản đồ rủi ro khí hậu.

Dự án cũng ước tính các tác động về mặt chi phí lợi ích của các lựa chọn thích ứng nhằm tăng cường khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu và đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đối với nhu cầu điện năng trong tương lai tại Việt Nam.

Đặc biệt, tại hội thảo, các chuyên gia và đại biểu cũng đã thảo luận về các kết quả phát thải khí nhà kính cơ sở trong lĩnh vực năng lượng và giao thông để thực hiện chiến lược giảm phát thải khí nhà kính trong giai đoạn tới.

Dự án sẽ chuẩn bị các bản kế hoạch hành động nêu rõ các nhu cầu ứng phó biến đổi khí hậu trong giai đoạn 2016-2020; xây dựng năng lực thể chế về lập kế hoạch và thiết kế các nội dung ứng phó biến đổi khí hậu trong lĩnh vực năng lượng và giao thông; nâng cao nhận thức cho các cấp lãnh đạo về giảm nhẹ và thích ứng biến đổi khí hậu trong lĩnh vực năng lượng và giao thông; thiết kế các dự án thí điểm giảm phát thải khí nhà kính phù hợp với chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh./.

Thu Hà (TTXVN)