Hội thảo Xây dựng Chiến lược công nghệ sạch

Ngày 14/11, tại Hà Nội, Vụ Khoa học và công nghệ (Bộ Công Thương) đã tổ chức Hội thảo Xây dựng Chiến lược công nghệ sạch, lấy ý kiến góp ý của các đơn vị thuộc Bộ. Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Cẩm Tú đã tới tham dự và chủ trì Hội thảo.

Tại Hội thảo, Vụ Khoa học và công nghệ đã trình bày dự thảo Chiến lược sử dụng công nghệ sạch. Việc nghiên cứu, xây dựng dự thảo Chiến lược nhằm thực hiện các mục tiêu về bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu, phát triển bền vững và tăng trưởng xanh; phục vụ công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.

Mục đích của Chiến lược là đẩy mạnh việc sử dụng công nghệ sạch một cách có chọn lọc trong các cơ sở sản xuất công nghiệp và trong đời sống xã hội sao cho công nghệ sạch vừa phát huy được những ưu điểm vốn có về hiệu quả kinh tế và giảm tác động môi trường vừa mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp và cộng đồng.

Theo đó, mục tiêu cụ thể của Dự thảo, từ nay đến năm 2020, sử dụng rộng rãi công nghệ sạch tại các cơ sở sản xuất; đạt mức 50% số cơ sở sản xuất sử dụng công nghệ sạch khi có hoạt động cải tạo; 100% cơ sở sản xuất sử dụng cộng nghệ sạch khi đầu tư mới; 50% sản phẩm sản xuất công nghiệp là sản phẩm sạch, v.v…

Bên cạnh mục tiêu, dự thảo Chiến lược cũng đã đưa ra các nhiệm vụ và các nhóm giải pháp thực hiện, bao gồm các giải pháp về thông tin truyền thông, quản lý, giải pháp về khoa học công nghệ, tài chính và đầu tư, giải pháp thị trường, v.v…

Đa số đại biểu tham dự Hội thảo đều cơ bản thống nhất với những vấn đề được đề cập đến trong Dự thảo. Song cũng có những ý kiến cho rằng cần làm rõ khái niệm “Công nghệ sạch”, đi cùng với việc sử dụng công nghệ sạch là việc sản xuất các sản phẩm sạch, ít gây hại đến môi trường. Mặt khác, phần mục tiêu trong Dự thảo cũng cần được xem xét lại để có thể có những mục tiêu cụ thể chính xác. Tổ soạn thảo Dự thảo cũng cần nghiên cứu lại phần mục tiêu và giải pháp để tránh chồng chéo, nhầm lẫn.

Thứ trưởng Nguyễn Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo

Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Cẩm Tú nhấn mạnh, Việt Nam ngày càng hội nhập sâu hơn với thế giới. Do đó, việc xây dựng, soạn thảo Dự thảo cần đặt trong xu thế phát triển chung của thế giới về kinh tế xanh, bảo vệ môi trường. Theo Thứ trưởng Nguyễn Cẩm Tú, tổ soạn thảo cần chú ý đến việc xác định rõ khái niệm Công nghệ sạch, đưa ra danh mục về các công nghệ sạch và lộ trình thực hiện. Đồng thời, cần xác định lại phạm vi và chia nhóm giải pháp theo ba vấn đề: khuyến khích, kiểm soát và cấm. Điều này sẽ tạo điều kiện để các doanh nghiệp sản xuất theo công nghệ sạch, ngăn cấm các hành vi sản xuất gây ô nhiễm môi trường.

Sau khi tham khảo ý kiến của các đại biểu tham dự Hội thảo cũng như lấy ý kiến của các Bộ, ngành liên quan, Vụ Khoa học và công nghệ sẽ tổng hợp và tiếp thu, sửa đổi những vấn đề cần thiết trong Dự thảo trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Theo vpia.org.vn