Hội thảo tổng kết Dự án Tăng cường năng lực quản lý môi trường nước tại Việt Nam

 

​Ngày 15/5, tại TP. Hồ Chí Minh, Tổng cục Môi trường đã tổ chức Hội thảo tổng kết Dự án “Tăng cường năng lực quản lý môi trường nước tại Việt Nam”. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường TS. Nguyễn Thế Đồng tới dự và chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo còn có các thành viên Ban điều phối chung (JCC); Đại diện các đơn vị trực thuộc Tổng cục Môi trường; Đại diện các sở TN&MT và một số đơn vị của các tỉnh: Hà Nội,TP. Hồ Chí Minh, Huế,… và các cơ quan liên quan: JICA, VPEG,…

Phát biểu khai mạc tại Hội thảo, TS. Nguyễn Thế Đồng cho biết mục tiêu của Hội thảo nhằm trình bày và chia sẻ các kết quả, kiến thức về xây dựng chính sách quản lý môi trường nước. Đồng thời, đề xuất các sản phẩm của Dự án và Hệ thống quản lý thông tin môi trường nước tại Việt Nam.
Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Thế Đồng cho rằng kết quả của Dự án đã góp phần hữu ích cho Việt Nam trong việc hoạch định và xây dựng chính sách quản lý môi trường nước. Đồng thời, Phó Tổng cục trưởng mong muốn Tổ chức JICA tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong việc thực thi các chính sách.
Ông Tadashi Suzuki, Đại diện Văn phòng JICA Việt Nam đánh giá cao các bên tham gia Dự án đã làm việc nhiệt tình, nghiêm túc để có được những báo cáo, đề xuất để xây dựng các chính sách, công cụ quản lý về môi trường nước. Ông mong muốn Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả việc thực thi các chính sách về quản lý môi trường nước.
Ông Nguyễn Minh Cường, Phó Vụ trưởng, Vụ Hợp tác quốc tế và Khoa học Công nghệ, Tổng cục Môi trường đã trình bày các kết quả của Dự án đạt được, bao gồm:
Về xây dựng chính sách, Dự án đã phối hợp với các đơn vị trực thuộc Tổng cục Môi trường: Cục Quản lý chất thải và Cải thiện môi trường,…và các chuyên gia để rà soát, sửa đổi xây dựng chính sách đề xuất: Báo cáo “Một số nội dung chi tiết về bảo vệ môi trường nước trong Luật BVMT và đề xuất sửa đổi các điều khoản liên quan tới bảo vệ môi trường nước”,…
Về tăng cường năng lực kiểm soát ô nhiễm nước, Dự án đã tổ chức được 03 khóa đào tạo về phát triển năng lực xây dựng chính sách cho các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT, các sở TN&MT một số tỉnh.
Dự án đã đề xuất các biện pháp kiểm soát ô nhiễm nước, Công tác kiểm soát ô nhiễm nước của Sở TN&MT; Các biện pháp về nước thải công nghiệp của cơ sở công nghiệp; Đánh giá tình hình tuân thủ về nước thải công nghiệp và tải lượng ô nhiễm; Đề xuất đề cương kế hoạch cải thiện Kiểm soát ô nhiễm nước.
Với công tác truyền thông nâng cao nhận thức môi trường, Dự án đã tổ chức hội thảo cho các tổ chức và các cơ quan có liên quan, các doanh nghiệp. Đồng thời, làm các biển tuyên truyền và phóng sự trên truyền hình, Xây dựng Sách hướng dẫn về nước thải công nghiệp.
Đối với việc sử dụng và quản lý thông tin môi trường, Dự án đã làm rõ hiện trạng quản lý thông tin môi trường nước ở Việt Nam và xây dựng được Dự thảo ”Quy trình thu thập, quản lý và sử dụng thông tin môi trường nước” và 10 biểu mẫu báo cáo hàng năm./.
Dự án “Tăng cường năng lực quản lý môi trường nước tại Việt Nam”
1. Tên dự án: Tăng cường năng lực quản lý môi trường nước tại Việt Nam
​2. Tên nhà tài trợ: Chính phủ Nhật Bản tài trợ thông qua Tổ chức Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA)
3. Cơ quan chủ quản: Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam
4. Chủ dự án: Tổng cục Môi trường
5. Thời gian dự kiến thực hiện dự án: 2010-2013 (3 năm)
6. Địa điểm thực hiện dự án: Hà Nội, Hải Phòng, Thừa Thiên Huế, TP. Hồ Chí Minh, Bà Rịa – Vũng Tàu
7. Hình thức cung cấp tài trợ: vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) không hoàn lại
8. Mục tiêu: Nâng cao năng lực quản lý môi trường nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Sở Tài nguyên và Môi trường.
Theo Xuân Thủy (VEA)