Góp ý hướng dẫn phương pháp lượng hóa giá trị kinh tế vườn quốc gia hệ sinh thái trên cạn

​Vừa qua, Tổng cục môi trường đã dự thảo “Hướng dẫn phương pháp lượng hóa giá trị kinh tế vườn quốc gia hệ sinh thái trên cạn”.
Đối tượng sử dụng Hướng dẫn này là cán bộ quản lý nhà nước về bảo tồn đa dạng sinh học thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cán bộ quản lý các vườn quốc gia, khu bảo tồn có hệ sinh thái trên cạn.
Mục tiêu phương pháp lượng hóa giá trị kinh tế vườn quốc gia hệ sinh thái trên cạn nhằm cung cấp thông tin cho các nhà quản lý nhằm xác định được lợi ích và chi phí của các phương án sử dụng tài nguyên khác nhau, từ đó lựa chọn được phương án phân bổ tài nguyên thích hợp, mang lại lợi ích lớn nhất cho xã hội và cộng đồng.
Bên cạnh đó, phương pháp lượng hóa giá trị kinh tế vườn quốc gia hệ sinh thái trên cạn còn giúp cung cấp thông tin giúp ban quản lý vườn quốc gia lý giải các hạng mục đầu tư cho bảo tồn vườn quốc gia; Cung cấp thông tin về giá trị các dòng lợi ích của môi trường nhằm hỗ trợ quá trình triển khai cơ chế chi trả cho các dịch vụ môi trường; Hỗ trợ quá trình hoạch định chính sách về các vấn đề phát triển, cụ thể là lựa chọn phương án bảo tồn hay thực hiện các dự án phát triển kinh tế-xã hội trong những bối cảnh cụ thể và giúp các nhà quản lý xác định được mức thiệt hại khi có sự cố ô nhiễm, suy thoái tài nguyên-môi trường ở vườn quốc gia.
Tài liệu hướng dẫn  sẽ đưa ra các phương pháp lượng hóa bao gồm:  Phương pháp lượng hóa giá trị lâm sản; Phương pháp lượng hóa giá trị lưu trữ và hấp thụ cácbon; Phương pháp lượng hóa giá trị phòng ngừa và phòng tránh thiên tai; Phương pháp lượng hóa giá trị du lịch; Phương pháp lượng hóa giá trị phi sử dụng; Phương pháp chuyển giao giá trị.
Mọi thông tin góp ý về dự thảo “Hướng dẫn phương pháp lượng hóa giá trị kinh tế vườn quốc gia hệ sinh thái trên cạn” xin gửi về: Viện Khoa học quản lý môi trường – Địa chỉ: 67 Nguyễn Du, Hà Nội. Điện thoại: +84.37713276 – Fax: +84.37713275 hoặc 0982701085 (Chị Nguyễn Thị Ngọc Ánh). Email: [email protected].
vea.gov.vn