Doanh nghiệp công nghệ sạch sẽ phát triển tốt

SGTT.VN – Các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ sạch vẫn lạc quan về triển vọng phát triển của ngành trong 12 tháng tới, qua một cuộc khảo sát toàn cầu, công ty Grant Thornton International đã đưa ra kết luận này vào ngày16.10.2012

Mô hình một nhà máy công nghệ sạch ở Singapore.

 

 

 

 

 

 

 

 

Khảo sát chỉ ra rằng 68% công ty kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ sạch kỳ vọng tăng doanh thu trong 12 tháng tới, 62% kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận, trong khi con số này chỉ là 38% trên phạm vi toàn cầu.

Các doanh nghiệp của ngành này tập trung đầu tư vào sự phát triển dài hạn, trong đó, 52% kỳ vọng tăng chi tiêu cho nghiên cứu đầu tư và phát triển trong 12 tháng tới, 51% dự định phân bổ thêm vốn đầu tư vào nhà xưởng, máy móc, cả hai sự gia tăng vốn cho nghiên cứu lẫn đầu tư nhà xưởng đều vượt trên mức trung bình toàn cầu.

Các doanh nghiệp cho rằng rào cản chính cho sự phát triển công nghệ sạch là các quy định và thủ tục hành chính quan liêu, thiếu hụt lao động có kỹ năng. Sự khan hiếm nhân tài cũng giải thích một phần nguyên nhân việc 79% doanh nghiệp ngành công nghệ sạch tăng lương cho công nhân trong 12 tháng tới.

Ông Tom Prescot, chuyên viên thuế của công ty Grant Thornton Việt Nam nhận định tại Việt Nam, Chính phủ đã phê duyệt chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh thời kỳ 2011- 2020, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển.

Ngành công nghệ sạch của Việt Nam cũng được mong đợi tiếp tục mở rộng thông qua sự trợ giúp từ các đối tác quốc tế trong việc triển khai sáng kiến, dự án, chương trình hành động về công nghệ sạch.

NGUYỆT HỒNG

 sgtt.vn