Các cơ sở sản xuất công nghiệp phải thường xuyên cập nhật giải pháp tiết kiệm năng lượng

Đó là một trong những nội dung của Thông tư số 02/2014/TT-BCT vừa được Bộ Công Thương ban hành, quy định các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các ngành công nghiệp (gọi tắt là các quá trình dùng chung) và các biện pháp quản lý, các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong ngành hóa chất.

Ảnh Internet

Theo đó, với ngành công nghiệp, hiệu quả sử dụng năng lượng và mục tiêu hiệu quả năng lượng của các quá trình dùng chung phải được phản ánh trong kế hoạch hàng năm và kế hoạch 5 năm về sử dụng năng lượng của các cơ sở sản xuất công nghiệp.

Hiệu quả sử dụng năng lượng của các quá trình dùng chung và mức độ đạt được các mục tiêu về hiệu quả năng lượng theo kế hoạch của các quá trình dùng chung phải được trình bày trong báo cáo kiểm toán năng lượng, báo cáo tình hình sử dụng năng lượng hàng năm.

Các cơ sở sản xuất công nghiệp phải có kế hoạch nghiên cứu, triển khai các giải pháp tiết kiệm năng lượng và các giải pháp tiết kiệm năng lượng thực tế. Các giải pháp tiết kiệm năng lượng phải được nghiên cứu, bổ sung và cập nhật thường xuyên.

Thông tư cũng quy định cụ thể việc sử dụng năng lượng trong quá trình đốt nhiên liệu; Trong hệ thống cấp nhiệt và hệ thống lạnh; Hệ thống điều hòa không khí, cấp nước nóng; Động cơ điện; Hệ thống khí nén; Tận dụng thải từ các hệ thống đốt nhiên liệu, hệ thống cấp nhiệt, truyền nhiệt; Công nghệ chiếu sáng và quản lý chiếu sáng trong nhà máy sản xuất, văn phòng của doanh nghiệp…

Về việc ngăn ngừa tổn thất điện năng, Thông tư quy định, hệ thống phải được thiết kế để tránh các dạng tổn thất sau: Tổn thất điện áp, tổn thất do lệch pha, tổn thất do hệ số công suất nhỏ, tổn thất máy biến áp, tăng chi phí mua điện do vận hành giờ cao điểm.

Với ngành hóa chất, Thông tư đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong ngành công nghiệp hóa chất như: Sử dụng động cơ hiệu suất cao; Sử dụng máy biến tần phù hợp; Khí hóa từ củi thay tế nhiên liệu dầu/LPG cho hệ thống sấy liệu; Cải thiện hệ thống quản lý năng lượng; Giảm hệ số hoàn lưu trong quy trình sản xuất; Sử dụng biến tần phù hợp; Tối ưu hóa hệ thống khí nén.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1/6/2014.

Theo website của Bộ công thương moit.gov.vn